Het Bestuur

De directeur van de Stichting geeft leiding aan de organisatie en samen met de collega bakker wordt het bak- en zorgproces gemanaged. De administratie, communicatie/pr en overige overhead is bij hen belegd.

Voor het bestuur is de jaarcyclus de belangrijkste opdracht: begroting, Beleidsplan 2024 en jaarrekening. Het betreft onbezoldigde functies. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Zij is als volgt samen gesteld:

Ruud Rottier is de voorzitter

Ruud heeft veel bestuurlijke ervaring en draagt dit project een warm hart toe. Bij de opening van de Theetuin heeft hij het gedicht: ‘een toefje liefde’ voorgedragen. Tot zijn taken behoren o.a. de inrichting van de organisatie en aandacht voor de groei en ontwikkeling van Stichting Klooster Breda.

Wil v.d. Berghe is de penningmeester.

Wil heeft zijn werkzame leven in de zorg gewerkt en van daaruit is hij nu betrokken bij onze organisatie. Een andere passie van hem is de muziek. Nadenken over de financiële middelen en goed beheer van de gelden is zijn opdracht.

De functie van secretaris is vacant

Deze bestuurstaak is vacant.

Indien u belangstelling heeft, gelieve dan contact op te nemen via info@kloosterbreda.nl