Dagbesteding

Stichting Klooster Breda is een maatschappelijke onderneming met een erkenning voor de dagbesteding, die zij zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer uitvoert.
De partners daarin zijn:

  • PRISMA
  • PrinsHeerlijk
  • ASVZ
  • GGZ.

De werkplek is in een van de gebouwen van het monumentale Klooster. Van daar uit kijk je op de monumentale Kloostertuin. Mensen die geen kans maken op de arbeidsmarkt kunnen hier hun dagbesteding realiseren. Veilig en vertrouwd is het motto. Heeft u een indicatie dagbesteding en interesse, vraag dan naar de mogelijkheden. We werken met budgethouders én hebben overeenkomsten met diverse organisaties waar we onderaannemer zijn.

METHODE
Er wordt een veilig en vertrouwde werkplek geboden in de Appeltaartenbakkerij én theetuin de Schenkerij. De begeleiding is in handen van het professionele personeel, Gera en Floortje. De deelnemer wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die de rol van maatje op zich neemt. Er wordt in kleine groepen van zo’n zes personen gewerkt. Voor de deelnemers worden zorgplannen gemaakt, waarin de specifieke wensen en behoeften benoemd worden en de talenten het uitgangspunt zijn.

  • Structuur:
    Er is een vast dag- en weekritme en er wordt met vaste groepen gewerkt. Deze structuur biedt veiligheid. Rust en regelmaat biedt vertrouwen. De uitgangspunten zijn: samenwerken, schoon werken en sociaal zijn.
  • Samenwerken: Er wordt in een kleine overzichtelijk ruimte gewerkt., met elkaar. Samenwerken is erg belangrijk. Ook gezelligheid. Dat doe je met elkaar. Aansluitend op elkaars kwaliteiten heb je dan gesprekken met elkaar: ‘je vraagt wat en vertelt wat’. Benutten van elkaars kwaliteiten.
  • Schoon werken:
    Er wordt met voedsel gewerkt en voedselveiligheid is dan natuurlijk belangrijk, dus werken we hygiënisch. Praktisch betekent dat: handen wassen, haarnetje op en werkschort voor.
  • Zorgvuldig/Schoon
    In de taartenbakkerij wordt een ambachtelijke appeltaart gemaakt, die men ziet als de lekkerste Appeltaart van beneden de rivieren. Iedereen heeft voorkeuren voor wat betreft de werkzaamheden. Dagelijks worden die werkzaamheden verdeeld: appels schillen, de taartbodems vullen en de taarten netjes bestrijken met een ei. Zorgvuldig ben je ook naar elkaar. Wat heeft iemand nodig en wat kan je geven?
  • Sociaal
    Het gaat ook om aandacht voor en met elkaar. Met het taarten bakken kijk je hoe ver de één is en let je op hoe je je taak doorgeeft aan de ander. In de begeleiding merk je dan ook waar er behoefte aan is. Vanuit kwaliteiten worden specialismes ontwikkeld.  Zelfvertrouwen, zelfbeeld en waardering wordt ontwikkeld door individuele aandacht in een groep.