Het Kapucijnenklooster, van 1625 tot nu

In 1625 vestigden de paters Kapucijnen zich in een paar bouwvallige huizen in de Caterstraat, die nu Catharinastraat heet. Hun verblijf in Breda duurde niet lang. Toen Frederik Hendrik Breda in 1637 veroverde, werden de kapucijnen de stad uitgezet. Na vijftig jaar zwerven vestigden ze zich in 1687 in Meerseldreef, even onder de grens, toen Duits gebied, nu Belgisch.
Twee eeuwen later, in 1887, konden de kapucijnen terugkeren naar Breda. Ze bouwden een nieuw klooster op een deel van de geslechte westelijke wal, de Schorsmolenstraat. Architect was de kapucijn Justinus van Roosendaal (Adrianus van de WN_oud_portierijgaert), die het klooster bouwde met medewerking van de broeders Adrianus en Felix. Ze legden de eerste steen op 8 augustus 1887. De kerk werd geconsacreerd op 6 augustus 1889.
De kloosterkerk, (‘paterskerk’ in de volksmond) gewijd aan de Heilige Fidelis van Sigmaringen, is een neoromaanse zaalkerk en had een neobarok gepleisterd interieur. Het hoofdaltaar was afkomstig uit de Sint Antoniuskerk, de zij-altaren kwamen uit de oude katholieke kerk aan de Brugstraat. De kloostervleugels vertonen de bij de kapucijnen gebruikelijke sobere baksteenarchitectuur, onder met leien gedekte zadeldaken en schilddaken en liggen rond een binnenhof. Ommuurde kloostertuin met aan een zijde lage panden onder aaneengesloten zadeldaken. In de tuin is een Lourdesgrot gebouwd.

Meer dan 120 jaar is er gezongen, gebiecht, gedroomd, gebeden, in stille afzondering achter de hoge muren.
Harry Hendriks was de laatste gardiaan, zoals een overste bij de kapucijnen wordt genoemd. In de jaren zestig van de vorige eeuw hadden de kapucijnen achttien huizen. Nu wonen ze nog in de kloosters in ‘s Hertogenbosch en Tilburg.

De orde van de kapucijnen is toegewijd aan Franciscus van Assisi, de prekende kluizenaar.

De levensvisie van de kapucijnen –vroeger herkenbaar aan de puntkap van hun donkere habijt– staat haaks op die van de 21e eeuw. Hun leefwijze is een­voudig, op het simpele af. Ze zien bewust af van over­tolligheid.
Voor de kapucijnen is armoede geen tekort, maar een diepmenselijke rijkdom. Ze leven in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid, in soberheid en willen het leven van Jezus navolgen. Niemand heeft iets in eigendom; kapucijnen hebben geen bezittingen.
Kapucijnen trekken zich graag terug in zichzelf om geconcentreerd naar Gods stem te horen. Ze trekken er ook graag opuit om God, Zijn mensen en Zijn schepping van dienst te zijn.

In de binnentuin lagen de 45 overleden broeders begraven. De graven zijn weg, de broeders zijn herbegraven in Velp. Harrie Hendriks relativeerde dat als volgt: „Kapucijnen hebben nergens een vaste plek op aarde, in het leven niet, en in de dood ook niet.”

Met zijn ommuurde historische tuin ligt het klooster verrassend rustig nabij het centrum van Breda. Het klooster zelf is grotendeels in de originele staat waarin het dik 125 jaar geleden werd gebouwd. Klooster en tuin zijn rijksmonumenten en bieden een mooie, rustige omgeving voor activiteiten als trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten.
De paters zagen hun rol in de omgeving van het klooster als geestelijk maar zeker ook als maatschappelijk. De broodbedeling (het Antoniusbrood) is daar een voorbeeld van. Wij zetten het verbindende en buurtgerichte karakter verder. Als huidige kloosterbewoners verbinden wij ons ook graag met organisaties met spirituele en maatschappelijke doelstellingen.
In de geest van het werk van de paters willen we vooral sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten onderdak bieden.