Medewerkers

In totaal zijn bij de Stichting op dit moment ca 32 personen betrokken, die vanuit drie diverse achtergronden komen:

  1. Deelnemers dagbesteding:
    personen met een indicatie WMO en WLZ
  2. Re-integratiemedewerkers:
    personen die op een of andere manier zijn vastgelopen in het werk en nu vrijwilligerswerk  doen.
  3. Vrijwilligers:
    personen die een zinvolle dagbesteding zoeken.

In de appeltaartenbakkerij kan je in een groep van zes personen een dagdeel werken. Sommigen komen èèn keer per week en sommigen meerdere keren. De dagelijkse leiding stelt de groepen samen.

medewerkersdag 2