Medewerkers

medewerkersdag

In totaal zijn op dit moment ca 32 medewerkers aan het werk, die vanuit drie diverse achtergronden bij ons gekomen zijn.

  1. Deelnemers dagbesteding:
    medewerkers met een indicatie WMO en WLZ
  2. Re-integratiemedewerkers:
    medewerkers die op een of andere manier zijn vastgelopen in het werk en nu vrijwilligerswerk  doen.
  3. Vrijwilligers:
    medewerkers die een zinvolle dagbesteding zoeken.

In de appeltaartenbakkerij kan je in een groep van zes personen een dagdeel werken. Sommigen komen èèn keer per week en sommigen meerdere keren. De dagelijkse leiding stelt de groepen samen.

medewerkersdag 2