Organisatie

De Stichting Klooster Breda is een kleine maatschappelijke onderneming.

De Gegevens:
Beleidsplan 2024

KvK: 88445658
RSIN: 8646.28.754
Bank: NL94 ABNA 0120 0280 26+

Bereikbaarheid:

Adres: Nijverheidssingel 391, Breda
mail: info@kloosterbreda.nl
telefoon:076- 56 20 400

De rollen:

 • Het bestuur van de Stichting Klooster Breda vergadert over de organisatie, maakt beleid en neemt besluiten. Ze is een kleinschalige voorziening. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Het zijn onbezoldigde functies.
 • De dagelijkse leiding is in handen van de directeur die samen met de coördinator de organisatie managet.
 • Drie groepen medewerkers, waarvoor binnen de Stichting werk mogelijk wordt gemaakt.

Dagbesteding:

Stichting Klooster Breda heeft een erkenning voor de dagbesteding, die zij zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer uitvoert.
Onze partners daarin zijn:

 • PRISMA
 • PrinsHeerlijk
 • ASVZ
 • GGZ.

Erkend leerbedrijf:
Leerbedrijf ID 100773750

De Stichting is door de S.B.B.-Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven aangemerkt als een erkend leerbedrijf voor drie leerlijnen binnen twee sectoren. Dat zijn:

 • Sector VMBO Leerwerktraject / Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • VMBO – Praktijkonderwijs  voortgezet speciaal onderwijs
  • VMBO – Zorg en welzijn
 • Sector Zorg & Welzijn
  • Sociaal werker
ingang 2